Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
n.v.t.

Flyer: Boer zoekt Vleermuis Zuid-Holland

Publicatienr:n.v.t.
In 2016 zijn met het project ‘Boer zoekt vleermuis Zuid-Holland’ 216 kasten bij 25 agrariërs opgehangen. Lees in de flyer hoe dit werkt en wat de resultaten zijn.
921

Rapport: Preventie van vogelschade in Limburgse Conference perenteelt

Publicatienr:921

Grootschalige veldtest 2016 met Alcetsound

Het onderzoek naar de werking van het Alcetsoundsysteem is in 2016 uitgevoerd op 10 Limburgse Conference-perenteeltpercelen. Het systeem dient vogels te weren zodat telers minder (pik)schade door...

920

Rapport: Meerkosten duurzame melkveehouderij

Publicatienr:920

Dit rapport geeft een overzicht van de meerkosten van verduurzaming van de melkproductie en de externe kosten van melkproductie.

915

Het veevoerconvenant: kansen knelpunten en sturend vermogen

Publicatienr:915
Het veevoerconvenant is in 2011 afgesloten om de fosfaatproductie van de veehouderij te verlagen. In dit rapport analyseren we de kansen, knelpunten en het sturend vermogen van dit convenant op basis van interviews met betrokken partijen. Deze studie vormt...
918

Rapport: Vleermuizen en pesticiden

Publicatienr:918
In vleermuizen en vleermuismest zijn zes respectievelijk 14 verschillende pesticiden aangetroffen. Een deel van deze pesticiden komt via behandeld hout in de vleermuizen terecht. Een deel kan ook via anti-vliegenmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen in de...
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38