Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
921

Rapport: Preventie van vogelschade in Limburgse Conference perenteelt

Publicatienr:921

Grootschalige veldtest 2016 met Alcetsound

Het onderzoek naar de werking van het Alcetsoundsysteem is in 2016 uitgevoerd op 10 Limburgse Conference-perenteeltpercelen. Het systeem dient vogels te weren zodat telers minder (pik)schade door...

920

Rapport: Meerkosten duurzame melkveehouderij

Publicatienr:920

Dit rapport geeft een overzicht van de meerkosten van verduurzaming van de melkproductie en de externe kosten van melkproductie.

915

Het veevoerconvenant: kansen knelpunten en sturend vermogen

Publicatienr:915
Het veevoerconvenant is in 2011 afgesloten om de fosfaatproductie van de veehouderij te verlagen. In dit rapport analyseren we de kansen, knelpunten en het sturend vermogen van dit convenant op basis van interviews met betrokken partijen. Deze studie vormt...
918

Rapport: Vleermuizen en pesticiden

Publicatienr:918
In vleermuizen en vleermuismest zijn zes respectievelijk 14 verschillende pesticiden aangetroffen. Een deel van deze pesticiden komt via behandeld hout in de vleermuizen terecht. Een deel kan ook via anti-vliegenmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen in de...
n.v.t.

Routewijzer geïntegreerde gewasbescherming

Publicatienr:n.v.t.
Geïntegreerde gewasbescherming kan een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de teelt in de land- en tuinbouw. Door als ketenpartijen van teler tot afnemer gezamenlijk geïntegreerde gewasbescherming te stimuleren is een stevige versnelling...
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38