Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
783

Rapport: Gewasbescherming en de balans van milieu en economie

Publicatienr:783

Berekeningen bij de 2e Nota Duurzame gewasbescherming

Een kosten-baten-analyse van de maatregelen zoals voorgesteld voor de 2e Nota Duurzame gewasbescherming. De rapportage is opgesteld door LEI, CLM en RIVM in opdracht...

790

Rapport: Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO

Publicatienr:790
Deze studie laat zien wat de kosten zijn van het toekomstige ganzenbeleid. Vergeleken zijn voortzetting van het huidige beleid, en beleidsvoorstellen zoals die door de Ganzen-7 en het IPO zijn uitgewerkt. Voortzetting van het huidige beleid leidt tot een...
917

Rapport: Faunabeheerplan Noord-Holland 2017-2023

Publicatienr:917

Naar een planmatig en effectief beheer

In het faunabeheerplan Algemene Soorten wordt voor 15 soorten aangegeven en onderbouwd hoe het faunabeheer zou moeten plaatsvinden in 2017-2023. Het betreft 5 wildsoorten (wilde...

930

Rapport: Boer zoekt vleermuis Zuid-Holland

Publicatienr:930

In het project Boer zoekt vleermuis Zuid-Holland zijn op 25 bedrijven 236 vleermuiskasten opgehangen, in de werkgebieden van de agrarische natuurverenigingen Den Hâneker, Geestgrond en Santvoorde. In totaal zijn 8 soorten vleermuizen waargenomen: gewone...

n.v.t.

Stagerapport: Biologisch, het nieuwe gangbaar?

Publicatienr:n.v.t.
Onderzoek naar duurzame alternatieven voor gangbare gewasbescherming bij de teelt van tulp en aardbei.
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38