Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
1037

Rapport: Monitoring akkerranden 2020: GLB-pilot Akkerbelt

Publicatienr:1037

In het kader van de GLB-pilot akkerbelt zijn verschillende akkerranden aangelegd in de Haarlemmermeer. Deze randen zijn gemonitord op het voorkomen van bestuivers en natuurlijke vijanden. In de meerjarige randen bevinden zich de meeste soorten insecten...

1038

Rapport: Duurzaamheidseffecten van stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw

Publicatienr:1038

Stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw gaan meestal goed samen, maar hebben vaak ook effecten op andere duurzaamheidsthema’s, zoals dierenwelzijn, landschap en verdroging. Met een nieuwe, door CLM  ontwikkelde matrix kunnen beleidsmakers...

1027

Beschikbare chemievrije en chemische methoden en technieken voor tuinonderhoud door particulieren

Publicatienr:1027
Onderzoek naar chemievrije en chemische methoden en technieken die particulieren tot hun beschikking hebben om hun (moes)tuin te beheren tegen onkruiden, ziekten en plagen.
1019

Natuurinclusieve landbouw hinderende wet- en regelgeving

Publicatienr:1019
Met tientallen agrariërs, diverse adviseurs en andere deskundigen heeft CLM een inventarisatie uitgevoerd naar wet- en regelgeving die boeren en tuinders hindert bij de ontwikkeling van hun bedrijf naar een natuurinclusieve landbouw.
1016

Achtergrondgrapport: Gevolgen voor milieubelasting van het water door verschuiving naar intensievere teelten in Noord-Brabant

Publicatienr:1016
In de Brabantse land- en tuinbouw nemen intensieve teelten de laatste jaren in areaal toe. Dit heeft mogelijk consequenties voor de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen, omdat deze belasting sterk verschilt tussen teelten. Uit onderzoek van CLM in...
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37