Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
1070

Rapport: Grutto's en pesticiden

Publicatienr:1070

Een verkennend onderzoek

Analyse op pesticiden in 14 weidevogelmonsters: 11 grutto eieren en 3 dode grutto’s. In de alle 14 monsters is DDT aangetroffen en in een adulte grutto is DEET aangetroffen. De mogelijke effecten van de...

1028

Klimaatadaptatie: leren van binnen- en buitenland

Publicatienr:1028
Dit rapport beschrijft hoe de bedrijven van Zeeuwse telers beter bestand kunnen worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Hierbij is behalve naar goede voorbeelden uit Zeeland, ook gekeken naar goede voorbeelden uit Zuid-Europa. Telers kunnen...
1047

Rapport: Bijdrage van luzerne aan Europese milieu en klimaatdoelstellingen

Publicatienr:1047
CLM onderzocht hoe luzerne een rol kan spelen in het toekomstig Europese landbouwbeleid, dat in 2023 zal ingaan. Jan-Pieter Timmerman heeft op 25 januari het rapport digitaal aangeboden aan Jo-Annes de Bat, gedeputeerde voor landbouw in Zeeland. Peter...
1036

Rapport: Ganzenschade in Utrecht: verjagingsinspanning in beeld

Publicatienr:1036

Onderzoek naar de inspanningen die agrariërs in Utrecht nemen om ganzen van hun percelen te verjagen.

Op verzoek van het Projectteam Ganzenbeheer Utrecht (PGU) heeft de Faunabeheereenheid Utrecht, CLM Onderzoek en Advies opdracht gegeven...

1048

Factsheet Bodemverdichting

Publicatienr:1048

In het kader van het project bodemverdichting Gelderland ontwikkelen en delen we kennis met loonwerkers voor het voorkomen en opheffen van bodemverdichting. Deze factsheet wordt de ontwikkelde kennis bijeengebracht en wordt in gegaan op de gevolgen,...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39