Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Routewijzer geïntegreerde gewasbescherming

Publicatienummer: n.v.t.
Datum: december 2016
Geïntegreerde gewasbescherming kan een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de teelt in de land- en tuinbouw. Door als ketenpartijen van teler tot afnemer gezamenlijk geïntegreerde gewasbescherming te stimuleren is een stevige versnelling mogelijk.De Routewijzer geïntegreerde gewasbescherming is tot stand gekomen door bijdragen van Agrifirm, BASF, Bayer, Belchim, BO-Akkerbouw, Certis, Cosun/IRS, CZAV, LTO Nederland, NAV, Nedato en CLM.

Download Routewijzer geïntegreerde gewasbescherming