Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Vleermuizen en pesticiden

Publicatienummer: 918
Datum: december 2016
In vleermuizen en vleermuismest zijn zes respectievelijk 14 verschillende pesticiden aangetroffen. Een deel van deze pesticiden komt via behandeld hout in de vleermuizen terecht. Een deel kan ook via anti-vliegenmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen in de vleermuizen zijn gekomen. In hoeverre deze blootstelling tot schadelijke effecten leidt is lastig vast te stellen. Permethrin-gehalten in de vleermuizen zijn het hoogst.

Download Rapport: Vleermuizen en pesticiden