Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Beheer- en onderhoudsplan Olde Maten en Veerslootlanden

Publicatienummer: n.v.t.
Datum: oktober 2012

De ANV Horst en Maten en Staatsbosbeheer starten een bijzondere samenwerking in het beheer van de Olde Maten en Veerslootlanden. De agrariërs gaan het Natura 2000 gebied uiteindelijk vrijwel geheel zelf beheren. Het gezamenlijke Beheer en Onderhoudsplan is gemaakt onder begeleiding van CLM i.s.m. Van Heijst en Partners.

Het Beheer- en Onderhoudsplan is geschreven door en op verzoek van de Provincie Overijssel, de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten en Staatsbosbeheer, met als doel afspraken maken voor het beheer en onderhoud van het gebied Olde Maten en Veerslootlanden in de toekomst.
Aan de rapporage hebben - naast de CLM-adviseurs, zie hiernaast - vele auteurs bijgedragen:

 • Reinoud Haaijer (van Heijst & partners)
 • Goffe Venema (van Heijst & partners)
 • Melvin Stolwijk (Stolwijkagro)
 • ANV Horst en Maten:
  • Albert Corporaal
  • Wout van Dalfsen
  • Ben van den Brandhof
  • Berend Jan Kronenberg
  • Henri Kuiper
  • Klaas Binnendijk
  • Christiaan van Dalfsen
  • Peter van den Brandhof
 • Hennie Olthof (Staatsbosbeheer)
 • Harke Dijksterhuis (Provincie Overijssel)
 • Theo de Kogel (Provincie Overijssel)
 • Mieke Groot (Provincie Overijssel)


Download Rapport: Beheer- en onderhoudsplan Olde Maten en Veerslootlanden