Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Eindrapportage: ontwikkeling regionaal stikstofplafond

Publicatienummer: ECN-E-13-007
Datum: januari 2013

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een methodiek voor een integraal stikstofplafond op gebiedsniveau. Integraal houdt in dat naast de landbouw ook andere sectoren worden meegenomen; verkeer, industrie, consumenten. 
Het rapport bestaat uit twee delen: de haalbaarheid van een stikstofplafond methodiek wordt beschreven en vervolgens wordt de methodiek uitgewerkt voor een voorbeeldregio.

We concluderen dat een integraal stikstofplafond een duidelijke meerwaarde heeft als 'beleidsindicator. Het levert namelijk inzicht in de manier waarop maatregelen op een kosteneffectieve manier kunnen worden ingezet. Vanwege het integrale karakter van het systeem worden negatieve afwentelingseffecten voorkomen. Voor de succesvolle toepassing van deze methodiek is de databeschikbaarheid op lokaal schaalniveau een belangrijke voorwaarde.
Het onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd met ECN en in opdracht van het ministerie van I&M.Download Eindrapportage: ontwikkeling regionaal stikstofplafond