Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Verwaarden van goed bodemkoolstofbeheer in de landbouw

Publicatienummer: 830
Datum: maart 2013

Samen met LBI en Alterra heeft CLM de haalbaarheid onderzocht van een systeem van verhandelbare carbon credits voor vastlegging van koolstof in de bodem. In pilots bij boeren bekeken we de fysieke en teeltkundige aspecten. Daarnaast hebben we de praktische en juridische haalbaarheid van een credit systeem geanalyseerd, en samen met een brede groep stakeholders op haalbaarheid getoetst.
Bodem-C kan prima dienen als indicator voor een goede bodem. Die bodemkoolstof kan redelijk goed worden ingeschat met een model zoals de in dit project ontwikkelde online Bodemkoolstofmodule, onderdeel van de Klimaatlat+. De maatregelen om het bodem OS gehalte te verhogen zijn vaak al bekend. Toch is een extra prikkel voor de boer blijkbaar nodig. Een betaling voor bodemdiensten zoals CO2-vastlegging kan daar een onderdeel van zijn, maar de prijs van carbon credits is op dit moment te laag om zo’n prikkel te vormen.

Rapport i.s.m. Alterra (WUR) en het Louis Bolk Instituut.
Credits for Carbon care.Download Rapport: Verwaarden van goed bodemkoolstofbeheer in de landbouw