Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Analyse van vertrouwelijke studies over imidacloprid en bijen

Publicatienummer: 819
Datum: april 2013

Op verzoek van Natuur & Milieu heeft CLM een analyse gemaakt van vertrouwelijke studies over risico’s van het bestrijdingsmiddel imidacloprid op bijen via een tweetal bezoeken in de ‘reading room’ van Bayer. In de vertrouwelijke studies is soms sprake van te gunstig gekozen proefopzetten waardoor resultaten een te positief beeld geven. Ook is de hoeveelheid beschikbare informatie te dun om risico’s van imidacloprid voor bijen uit te sluiten.

Er is momenteel veel aandacht voor mogelijke risico’s van bestrijdingsmiddelen zoals imidacloprid voor bijen. Resultaten van onderzoeken naar mogelijke risico’s worden beschreven in openbare en vertrouwelijke studies. De vertrouwelijke studies worden bij de toelating gehanteerd om te bepalen of en onder welke voorwaarden een middel toegelaten kan worden. Op verzoek van Natuur & Milieu heeft CLM -samen met Natuur & Milieu- vertrouwelijke onderzoeken bestudeerd in de ‘reading room’ van Bayer. Deze rapportage beschrijft de bevindingen. Het was een pittige uitdaging een analyse te maken zonder de onderzoeken ‘op schrift’ beschikbaar te hebben. Dankzij de medewerking van Bayer hebben we tweemaal diverse studies in de ‘reading room’ kunnen bestuderen. We willen Bayer bedanken voor hun medewerking en het Ctgb voor het beantwoorden van diverse vragen. We hopen dat onze analyse bijdraagt aan het oplossen van het ingewikkelde vraagstuk van de bijensterfte.Download Rapport: Analyse van vertrouwelijke studies over imidacloprid en bijen