Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Artikel: Einde quotering vraagt om robuuste melkveehouderij

Publicatienummer: n.v.t.
Datum: april 2013

Het  grondgebonden familiebedrijf blijft ook na de melkquotering de meest robuuste basis van de melkveehouderij. Frits van der Schans, Jan Cees Vogelaar en Willem van Laarhoven pleiten daarom voor een plafond aan de melkproductie per hectare en voor samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Gepubliceerd in: Boerderij, 19 april 2013.

Met medewerking van Jan Cees Vogelaar (melkveehouder) en Willem van Laarhoven (Valacon Advies).Download Artikel: Einde quotering vraagt om robuuste melkveehouderij