Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Artikel Einde quotering jaagt koeien de wei uit

Publicatienummer: n.v.t.
Datum: april 2013

De EU haalt in 2015 de rem van de melkproductie van de lidstaten. Dat zal leiden tot schaalvergroting in de melkveehouderij en tot weiden zonder koeien. Als we dat willen voorkomen moeten we snel zijn.

Gepubliceerd: Volkskrant online, 19 april 2013Download Artikel Einde quotering jaagt koeien de wei uit