Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Aardwarmte, basis voor duurzame productie van warmte in de glastuinbouw

Publicatienummer: 828
Datum: mei 2013

Inzicht in duurzaamheid van aardwarmte in het glastuinbouwcluster Koekoekspolder en de perceptie daarvan in de markt

In 2011 is de eerste aardwarmtebron in het tuinbouwgebied Koekoekspolder aangelegd. In de loop van 2012 is deze aardwarmtebron in gebruik genomen en is er begonnen met het leveren van duurzame warmte aan de aangesloten tuinbouw-bedrijven. Door CLM zijn gegevens verzameld en geanalyseerd van de productie-periode van juli 2012 tot april 2013. Op basis van deze gegevens en een literatuur-studie is de duurzaamheid van het gebruik van aardwarmte kwalitatief en kwantitatief inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is gekeken welke communicatie-mogelijkheden er zijn om de gerealiseerde duurzaamheidswinst over het voetlicht te brengen. En zijn er handvaten aangereikt hoe het duurzaamheidsprofiel van de geothermische bron in de Koekoekspolder is te vermarkten.Download Rapport: Aardwarmte, basis voor duurzame productie van warmte in de glastuinbouw