Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Toepassingen, gebruik en verbod van drie neonicotinoïden in de Nederlandse land- en tuinbouw

Publicatienummer: 825
Datum: mei 2013
De Europese Commissie heeft een (tijdelijk) verbod afgekondigd op een aantal toepassingen van clothianidine, thiamethoxam en imidacloprid, in verband met mogelijke effecten van deze middelen op bijen. Op verzoek van Greenpeace Nederland analyseert CLM in welke gewassen, in welk type toepassingen en in welke hoeveelheden deze drie neonicotinoïden in Nederland worden gebruikt. Bekeken is welk deel hiervan valt onder het moratorium. Aansluitend analyseert CLM de effecten van het moratorium voor de Nederlandse land- en tuinbouw.

Download Rapport: Toepassingen, gebruik en verbod van drie neonicotinoïden in de Nederlandse land- en tuinbouw