Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in de melkveehouderij

Publicatienummer: 829
Datum: juni 2013

Dit rapport beschrijft de fosfaatexcretie vanuit de melkveehouderij in 2011 en de verwachting voor 2020 bij groei van de zuivelsector met 10 tot 20%. Effecten van mogelijke maatregelen om deze fosfaatexcretie te verminderen worden gekwantificieerd. Ook wordt berekend wat de gevolgen zijn van deze fosfaatmaatregelen voor de broeikasgasemissies en ammoniakemissie vanuit de melkveehouderij in 2020.

Hoofdstuk 1 geschreven m.m.v. Co Daatselaar en Alfons Beldman (LEI).Download Rapport: Fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in de melkveehouderij