Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Waterkwaliteit binnen de normen

Publicatienummer: 826
Datum: juli 2013

Haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in de 2e nota Duurzame Gewasbescherming

Voor de beleidsperiode 2013-2023 heeft de overheid de 2e Nota Duurzame gewasbescherming opgesteld. Ter ondersteuning van dit proces hebben het LEI, CLM en RIVM een kosten-batenstudie uitgevoerd (Buurma et al., 2012). Bij de verdere voorbereiding van de 2e Nota heeft de overheid heldere doelen opgesteld voor de gewenste vermindering van het aantal normoverschrijdingen in oppervlaktewater, namelijk 50% minder in 2018 en 90% minder in 2023.
Om te bepalen of deze doelen realiseerbaar zijn met de voorgenomen maatregelen en of de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn, hebben de ministeries van EZ en I&M opdracht gegeven aan het LEI en CLM voor de uitvoering van dit onderzoek.

LEI-rapport 2013-044Download Rapport: Waterkwaliteit binnen de normen