Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Grondgebonden melkveehouderij: beleidsopties en hun gevolgen

Publicatienummer: 835
Datum: oktober 2013

De melkveehouderij is een sector die nog grotendeels is gebonden aan de grond ter plaatse. De meeste bedrijven zijn land-based. Dat kan snel veranderen als de Europese melkquotering, die in 1984 was ingevoerd op 1 april 2015 is afgeschaft. Elke melkveehouder mag dan zijn melkproductie weer uitbreiden, althans binnen de normen van het milieubeleid en de ruimtelijke ordening. Momenteel wordt een debat gevoerd of de melkveehouderij grondgebonden moet blijven en of de overheid dat verplicht moet stellen. Verschillende partijen binnen en buiten de sector hebben zich uitgesproken voor een grondgebonden melkveehouderij.

Dit rapport beschrijft de milieutechnische en economische gevolgen van een beleid dat er op is gericht de melkveehouderij grondgebonden te houden via een maximum aan de melkproductie per hectare. De veehouder mag de melkproductie uitbreiden tot dat maximum. Effecten van dit beleid worden gezet naast effecten van huidig beleid en de invoering van dierrechten.Download Rapport: Grondgebonden melkveehouderij: beleidsopties en hun gevolgen