Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2016

Publicatienummer: 914
Datum: december 2016
Op 16 juli 2016 is de jaarlijkse zomerganzentelling in Zuid-Holland gehouden. Dit jaar zijn in totaal 133.859 ganzen geteld, 1,4% meer dan vorig jaar. De meest talrijke soort was met 78.859 dieren de grauwe gans. Met afstand gevolgd door de brandgans (20.374 dieren), Canadese gans (20.294 dieren) en nijlgans (11.275 dieren). Vergelijkt men gebieden die zowel in 2016 als in 2015 zijn geteld, dan is het aantal grauwe ganzen met 5% gestegen en het aantal Canadese ganzen met 27%. Het aantal brandganzen daalde daarentegen met 16%. Het aantal nijlganzen daalde met 12% ten opzichte van 2015.

Download Rapport: Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2016