Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Geopolitiek rond grondstoffen voor landbouw en voedsel

Publicatienummer: ISBN
Datum: december 2013

Rapportage bestaat uit:
Deel A: Advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken en aan de Europese Commissie
Deel B: Analyse

Publicatie van het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving.

ISBN 978-90-5634-203-6Download Rapport: Geopolitiek rond grondstoffen voor landbouw en voedsel