Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Succes en falen van de regionale Biobased Economy

Publicatienummer: n.v.t.
Datum: december 2013

Deze rapportage bestaat uit:

A: Advies
B: Achtergrondrapport

Publicatie van het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving.Download Rapport: Succes en falen van de regionale Biobased Economy