Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: B4B: Business for Biodiversity

Publicatienummer: 740
Datum: oktober 2010

Nieuwe impulsen voor biodiversiteit vanuit het bedrijfsleven

Advies in opdracht van het LNV Platform Kennis en Samenleving

Uitgave van het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving/Stuurgroep Technology Assesment

Bedrijven kunnen biodiversiteit benutten en bevorderen in hun bedrijfsvoering. Dit rapport geeft inspirerende voorbeelden van business cases voor biodiversiteit en stappenplannen om biodiversiteit te kunnen oppakken.Download Rapport: B4B: Business for Biodiversity