Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Schaarste van micronutriënten in bodem, voedsel en minerale voorraden

Publicatienummer: n.v.t.
Datum: juni 2012

Urgentie en opties voor beleid

Uitgave van Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving

Deze notitie is in hoofdzaak gebaseerd op een aantal achtergrondrapporten van Platform LIS:

  • Roelf L. Voortman, 2012: Micronutrients in agriculture and the world food system – future scarcity and implications. Centre for World FoodStudies (SOW-VU), VU University, Amsterdam.
  • Ton Bastein en T. van Bree, 2012: Suppletie van micronutriënten vanuit de mijnbouw. TNO, Delft.
  • D.W. (Wim) Bussink, 2012: Micronutriënten in de landbouw en beschikbaarheid in de bodem: focus op koper en zink. Nutriënten Management Instituut NMI, Wageningen.
Deze achtergrondrapporten zijn gezamenlijk als aparte publicatie door het Platform uitgebracht. Voor de literatuuropgaven wordt in hoofdzaak naar deze achtergrondstudies verwezen, tenzij hier volledig opgenomen.

Download Rapport: Schaarste van micronutriënten in bodem, voedsel en minerale voorraden