Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Hagelnetten in de Nederlandse perenteelt

Publicatienummer: 845
Datum: januari 2014

Effecten, toepasbaarheid en rendabiliteit

Afstudeeropdracht van Paul Helmus (Student Plattelandsvernieuwing Hogeschool INHolland Delft)

Door middel van een literatuurstudie en interviews met deskundigen in Nederland en Duitsland is vastgesteld wat de ervaringen en verwachtingen zijn met hagel- en vogelnetten in de Conference perenteelt. Ondanks lichte effecten van hagelnetten op Conference peren lijkt het mogelijk deze toe te passen zonder verlies van kwaliteit en opbrengst. Kristalnetten zijn het meest geschikt vanwege de doorlaatbaarheid van licht. Kleine zangvogels zullen waarschijnlijk bij toepassing van enkel hagelnetten alsnog schade toebrengen. Een combinatie met vogelnetten aan de zijkanten ter afsluiting zal vogelschade waarschijnlijk volledig voorkomen.Download Rapport: Hagelnetten in de Nederlandse perenteelt