Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Schadesoorten in de perenteelt

Publicatienummer: 846
Datum: januari 2014
Verkenning in opdracht van het Faunafonds, in de Conference-perenteelt; aangezien hier het gros van de schade plaatsvindt. Om vast te stellen welke vogels schade veroorzaken in de conference-peer, zijn eerst verschillende detectietechnieken onderzocht. Het zenderen van kleine zangvogels is niet mogelijk en zinvol. DNA-identificatie lijkt een mogelijke techniek, maar daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. Cameravallen is de beste techniek om schadesoorten vast te leggen. De camera’s zijn toegepast bij conferencetelers in de omgeving van Culemborg, die in voorgaande jaren aanzienlijke schade hebben geleden door kleine zangvogels. Bij het onderzoek is lokvoer aangeboden in de vorm van vogelzaad en rijpere conference-peren (uit de koeling, van oogstjaar 2012). Dit verhoogde de trefkans op het vastleggen van het veroorzaken van schade door kleine zangvogels.

Download Rapport: Schadesoorten in de perenteelt