Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Inventarisatie en beoordeling van vogelwerende maatregelen in perenteelt

Publicatienummer: 847
Datum: februari 2014
De deskstudie is uitgevoerd in opdracht van het Faunafonds. Met als doel een inventarisatie en beoordeling van vogelwerende maatregelen in de Nederlandse Conference perenteelt. De internetsearch is uitgevoerd door Maks van den Bosch, student Toegepaste Biologie aan HAS Den Bosch, onder begeleiding van Joost Lommen en Henk Kloen. Centraal stond de vraag welke vogelwerende maatregelen verkrijgbaar zijn en welke van deze maatregelen potentie hebben om de vogelschade in Conferenceperen te verminderen.

Download Rapport: Inventarisatie en beoordeling van vogelwerende maatregelen in perenteelt