Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Vogelwering met het 'krekelsysteem'

Publicatienummer: 842
Datum: februari 2014

Resultaten van de verkennende proef in de Conference perenteelt (2013)

De proef is uitgevoerd in opdracht van het Faunafonds. De schadetellingen zijn gedaan door een erkend taxateur. Het rapport is geschreven door stagiair Maks van den Bosch, student Toegepaste Biologie aan de HAS Den Bosch, onder begeleiding van Joost Lommen en Henk Kloen.
De heer J. Keus heeft de krekels ontwikkeld en beschikbaar gesteld.
Twee fruittelers, de heer De Kat Angelino en de heer Lutterveld uit Kesteren, zijn bereid gevonden mee te werken aan een proef op hun bedrijven.
De heer Sloot heeft als taxateur een aantal tellingen verricht.Download Rapport: Vogelwering met het 'krekelsysteem'