Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Flyer: Tips tegen vogel- en wildschade in de boomteelt

Publicatienummer: n.v.t.
Datum: juni 2014
In 2012 en 2013 hebben een aantal boomkwekers in Nederland ervaring opgedaan binnen het Praktijknetwerk ‘Vogels in de boomkwekerij’. Samen met  leveranciers van maatregelen, deskundigen van het Faunafonds, Cultus Agro Advies en CLM is kennis gedeeld. Nieuwe kennis is opgedaan met een aantal praktijkexperimenten. Geprobeerd is om de schade veroorzaakt door kraaiachtigen, lijsterachtigen, konijnen, hazen en reeën te voorkomen. In deze flyer staan een aantal praktische tips.

Download Flyer: Tips tegen vogel- en wildschade in de boomteelt