Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Wit goud met behoud van schoon grondwater

Publicatienummer: 860
Datum: oktober 2014
CLM heeft, samen met DLV Plant en in opdracht van de provincie Limburg, in een Waardenetwerk met aspergetelers onderzocht welke maatregelen kunnen worden genomen om de belasting van het grondwater door herbiciden te verminderen. Van de 18 onderzochte maatregelen is daarna bepaald welke de meest kansrijke zijn, in de zin van milieutechnisch en economisch aantrekkelijk.

Download Rapport: Wit goud met behoud van schoon grondwater