Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Melkveehouderij Lelystad

Publicatienummer: 872
Datum: december 2014

Analyse van de gebruiksruimte

Bij gemeente Lelystad zijn aanvragen gedaan voor omgevingsvergunningen voor zeer grote melkveebedrijven. De gemeente wilde weten of de gebruiksruimte voor dierlijke mest in gemeente Lelystad toereikend is om de extra geproduceerde dierlijke mest te kunnen gebruiken. In 2012 is er een aanzienlijke aanvoer van dierlijke mest van buiten de gemeente en melkveebedrijven hebben nog (veel) ruimte binnen de huidige bouwblokken. Als bestaande melkveebedrijven binnen het huidige bouwblok uitbreiden, wordt iets meer dierlijke mest geproduceerd dan momenteel in Lelystad wordt gebruikt. Als akkerbouwers bereid zijn om (iets) meer dierlijke mest te gebruiken, dan is alle extra mest te plaatsen binnen de gemeente. Als op een deel van de niet-melkveebedrijven ook melkvee wordt gehouden, dan is voor de plaatsing van dierlijke mest 3 tot 4 keer zoveel grasland (met derogatie) nodig. Dit gaat ten koste van de helft van de oppervlakte van de akkerbouw.Download Rapport: Melkveehouderij Lelystad