Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Bedrijfsontwikkeling en de grenzen van het bouwblok

Publicatienummer: 868
Datum: december 2014
Provincie Noord-Holland heeft een provinciale ruimtelijke verordening met maximale groottes voor bouwpercelen van agrarische bedrijven. Deze maximale grootte is 1,5 en 2,0 ha per bedrijf in gebieden met gecombineerde respectievelijk grootschalige landbouw. Uit dit onderzoek blijkt dat de ambities van de meeste agrarisch ondernemers passen binnen het huidige ruimtelijke kader. Zeker omdat in specifieke situaties Gedeputeerde Staten kunnen afwijken van de maximale groottes.

Download Rapport: Bedrijfsontwikkeling en de grenzen van het bouwblok