Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Grutto's en pesticiden

Publicatienummer: 1070
Datum: april 2021

Een verkennend onderzoek

Analyse op pesticiden in 14 weidevogelmonsters: 11 grutto eieren en 3 dode grutto’s. In de alle 14 monsters is DDT aangetroffen en in een adulte grutto is DEET aangetroffen. De mogelijke effecten van de gemeten concentraties en de mogelijke contaminatieroutes staan beschreven. Daarnaast vergelijken we de resultaten met vergelijkbaar onderzoeken naar pesticiden in dieren.Download Rapport: Grutto's en pesticiden