Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Keldermetingen methaan- en ammoniakconcentraties

Publicatienummer: 1046
Datum: december 2020
Methaanconcentraties in de mestkelder kunnen hoog oplopen. Aandacht hiervoor in het management van veehouders is van belang. Dat blijkt uit tussenresultaten van een project onder leiding van CLM, waarin op twee melkveebedrijven continumetingen werden uitgevoerd in de mestkelders.

Download Keldermetingen methaan- en ammoniakconcentraties