Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Ganzenschade in Utrecht: verjagingsinspanning in beeld

Publicatienummer: 1036
Datum: december 2020

Onderzoek naar de inspanningen die agrariërs in Utrecht nemen om ganzen van hun percelen te verjagen.

Op verzoek van het Projectteam Ganzenbeheer Utrecht (PGU) heeft de Faunabeheereenheid Utrecht, CLM Onderzoek en Advies opdracht gegeven onderzoek te doen naar de inspanningen die agrariërs in Utrecht nemen om ganzen van hun percelen te verjagen ter voorkoming van belangrijke schade. De uitkomsten van het rapport zullen o.m. worden benut als één van de bouwstenen voor het vormgeven van een nieuw toekomstbestendig Utrechts ganzenbeheer.Download Rapport: Ganzenschade in Utrecht: verjagingsinspanning in beeld