Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Factsheet Bodemverdichting

Publicatienummer: 1048
Datum: december 2020

In het kader van het project bodemverdichting Gelderland ontwikkelen en delen we kennis met loonwerkers voor het voorkomen en opheffen van bodemverdichting. Deze factsheet wordt de ontwikkelde kennis bijeengebracht en wordt in gegaan op de gevolgen, preventie en opheffen van bodemverdichting. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kosten en baten van maatregelen om bodemverdichting te voorkomen en hoe investeringen van de loonwerker terugverdiend kunnen worden in samenwerking met de agrariër. 

De factsheet is opgesteld in samenwerking met Cumela Nederland, Countus en Wageningen Environmental Research.Download Factsheet Bodemverdichting