Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Duurzaamheidseffecten van stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw

Publicatienummer: 1038
Datum: oktober 2020

Stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw gaan meestal goed samen, maar hebben vaak ook effecten op andere duurzaamheidsthema’s, zoals dierenwelzijn, landschap en verdroging. Met een nieuwe, door CLM  ontwikkelde matrix kunnen beleidsmakers maatregelen tevoren toetsen op zulke neveneffecten.

Met de matrix zijn de scores van 18 stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw op 15 duurzaamheidscriteria bepaald en in beeld gebracht.Download Rapport: Duurzaamheidseffecten van stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw