Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Monitoring akkerranden 2020: GLB-pilot Akkerbelt

Publicatienummer: 1037
Datum: oktober 2020

In het kader van de GLB-pilot akkerbelt zijn verschillende akkerranden aangelegd in de Haarlemmermeer. Deze randen zijn gemonitord op het voorkomen van bestuivers en natuurlijke vijanden. In de meerjarige randen bevinden zich de meeste soorten insecten en zijn tevens de hoogste aantallen geteld. Voor een toekomstige monitoring is het aan te bevelen om ook in het gewas te gaan monitoren.

Rapportage opgesteld in samenwerking met Dave Dirks (Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid).Download Rapport: Monitoring akkerranden 2020: GLB-pilot Akkerbelt