Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Aanpak erfemissie gewasbescherming in het beheergebied van Aa en Maas

Publicatienummer: 1014
Datum: februari 2020
Waterschap Aa en Maas werkt aan het verminderen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen door bewustwording te creëren over de huidige situatie en over wet- en regelgeving. Het Waterschap heeft 53 watermonsters genomen op de erven van 39 bedrijven, uit verschillende sectoren. De watermonsters zijn geanalyseerd op 82 werkzame stoffen. CLM Onderzoek en Advies heeft deze bedrijven bezocht en advies uitgebracht over het verminderen van erfemissie op deze bedrijf. Dit rapport beschrijft de werkwijze en resultaten van dit project.

Download Aanpak erfemissie gewasbescherming in het beheergebied van Aa en Maas