Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen in de open teelten

Publicatienummer: 1007
Datum: december 2019

Achtergrondnotitie

De milieumeetlat wordt sinds 25 jaar toegepast om de milieu-effecten van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Deze notitie beschrijft de achtergronden van de milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen voor de open teelten, inclusief de vernieuwingen van de methodiek die in de loop der jaren zijn doorgevoerd.Download Rapport: Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen in de open teelten