Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Schade door de halsbandparkiet in de fruitteelt

Publicatienummer: 999
Datum: november 2019
CLM heeft in opdracht van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) een enquête gehouden onder fruittelers om de schade in kaart te brengen die de halsbandparkiet veroorzaakt in de fruitteelt. Zeventien telers bleken schade te hebben. De totale schade door de halsbandparkiet is in vergelijking met de totale faunaschades in de fruitteelt relatief gering. Weringsmethoden zijn op dit moment niet effectief.

Download Rapport: Schade door de halsbandparkiet in de fruitteelt