Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Brochure: Energie besparen in de stal

Publicatienummer: 1006
Datum: november 2019

De inhoud van deze brochure kwam tot stand met informatie van diverse leveranciers en kennis die werd opgedaan in de projecten “Efficiënt op weg” en “Voorbeeldbedrijven” in het kader van het traject “Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht”. Met speciale dank aan deelnemers aan het project “Voorbeeldbedrijven”.

Uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vormgeving: Gera Clements.Download Brochure: Energie besparen in de stal