Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Wilde zwijnen op weg in Nederland

Publicatienummer: 873
Datum: maart 2015
Het rapport is een analyse van de ontwikkeling in waardering, schade en risico’s van wilde zwijnen, met aanbevelingen voor beleid en uitvoering. Het is nu aan de betrokken partijen – waaronder provincies, terreinbeheerders, boeren en jagers - om dit op te pakken. Studie verricht in opdracht van het Faunafonds.

Download Rapport: Wilde zwijnen op weg in Nederland