Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Afschaffing zuivelquotering

Publicatienummer: 684
Datum: september 2008
Analyse van de milieueffecten

Download Afschaffing zuivelquotering