Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Tussenevaluatie Gezonde Groei, Duurzame Oogst (GGDO): Geïntegreerde gewasbescherming

Publicatienummer: 968
Datum: juni 2019
Als onderdeel van de tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst is onderzocht in welke mate geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in de praktijk wordt toegepast in de periode 2011-2017. Alle onderdelen van IPM zijn geanalyseerd (van preventie van ziekten en plagen, tot emissiebeperking van chemische middelen). Informatiebronnen zijn een telefonische enquête onder telers en diepte-interviews, aangevuld met literatuur.

Download Tussenevaluatie Gezonde Groei, Duurzame Oogst (GGDO): Geïntegreerde gewasbescherming