Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Quickscan meerprijs PlanetProof 2018

Publicatienummer: 984
Datum: mei 2019
De roep om uitbetaling van een reële meerprijs aan telers voor bovenwettelijke (milieu)prestaties is breed hoorbaar. Niet alleen de telers maar ook verschillende maatschappelijke organisaties bepleiten een beloning van de extra inspanning. Met steun van het ministerie van LNV heeft CLM Onderzoek en Advies eind 2018 een quickscan uitgevoerd naar de meerkosten van de teelt van consumptieaardappelen, appel en tomaat onder het schema ‘On the way to PlanetProof’. Voor u ligt het resultaat. Het gaat nadrukkelijk om een quickscan, een eerste vingeroefening op basis van gesprekken met een beperkt aantal telers en adviseurs.
Het rapport bevat een aantal suggesties hoe te komen tot uitbetaling van de meerkosten, op een zodanige manier dat telers positief gestimuleerd worden om extra prestaties te leveren boven het wettelijk verplichte niveau.
We hopen dat partijen in de AGF-keten deze quickscan gebruiken in hun ketenafspraken over extra
inspanningen voor een duurzamer teelt. We danken de telers, adviseurs en ambtenaren van het ministerie voor hun medewerking aan deze quickscan. Daarbij benadrukken wij dat de auteurs verantwoordelijk zijn voor de inhoud.

Download Rapport: Quickscan meerprijs PlanetProof 2018