Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Tweesporenbeleid voor de veehouderij

Publicatienummer: n.v.t.
Datum: november 2008
In de veehouderij is de afgelopen jaren al veel milieuwinst geboekt. Desondanks geldt ook voor deze sector, dat er voor de komende jaren onvermijdelijk nog duurzaamheidsopgaven over blijven, specifiek voor fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen. VROM/BWL onderzoekt de mogelijkheden om het generieke beleidsspoor voor de veehouderij (deels) te verlaten en de regelgeving meer toe te spitsen op/aan te scherpen voor de bedrijven met grotere milieurisico’s.
Daarbij wordt aangesloten bij twee ontwikkelrichtingen die zich aftekenen in de veehouderij: (a) extensief, open, multifunctioneel en (b) intensief, fysiek gesloten, gespecialiseerd.

Download Rapport: Tweesporenbeleid voor de veehouderij