Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Boeren voor grutto's

Publicatienummer: 701
Datum: mei 2009

Grutto's als agrarisch product

Er zijn mogelijkheden voor toekomstige "gruttobedrijven". Deze studie laat zien wat het benodigde beheer is (ecologische opgave), de bedrijfs- en gebiedsopgave, randvoorwaarden en stimulerende factoren en de kosten (maatschappelijke opgave).


Rapport geschreven in samenwerking met Alterra-WUR: Th.C.P. Melman, R.A.M. Schrijver en M.A. Kiers.Download Rapport: Boeren voor grutto's