Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Weidevogelplan Binnenveld

Publicatienummer: 695
Datum: december 2009
Het weidevogelplan beschrijft de weidevogelstand in het Binnenveld, de rollen van verschillende partijen in het weidevogelbeheer en een pakket van maatregelen die agrariërs kunnen nemen met financiële ondersteuning van de vier betrokken gemeenten.

Download Rapport: Weidevogelplan Binnenveld