Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Actief Randenbeheer Flevoland 2011

Publicatienummer: 787
Datum: april 2012

Tussenrapportage over de resultaten uit de gewasinspecties en monitoring

Deze rapportage geeft een beeld van de effecten van de randen in het derde projectjaar. Het beschrijft de resultaten van de tellingen van plaaginsecten en natuurlijke vijanden tijdens de gewasinspecties en het insecticidengebruik. De resultaten van deze uitgebreide monitoring worden ook in deze rapportage gepresenteerd. Dit jaar is de monitoring in het gewas en de akkerranden aangevuld met waarnemingen in de openbare ruimte. Daarnaast zijn ook de ervaringen van de deelnemers in het project in kaart gebracht tijdens evaluatiemomenten in clusterbijeenkomsten en via een enquête.

Zie ook:Download Rapport: Actief Randenbeheer Flevoland 2011