Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Actief Randenbeheer Flevoland 2010

Publicatienummer: 755
Datum: januari 2011

Tussenrapportage over de resultaten uit de gewasinspecties en monitoring

Wat hebben de randen in 2010 opgeleverd? Deze rapportage geeft een beeld van de effecten van de randen in het tweede projectjaar. Het beschrijft de resultaten van de tellingen van plaaginsecten en natuurlijke vijanden tijdens de gewasinspecties en het insecticidengebruik. Verder is dit jaar gestart met een uitgebreide monitoring in de akkerranden en het gewas, waarvan de resultaten ook in deze rapportage gepresenteerd worden. Daarnaast zijn ook de ervaringen van de deelnemers in het project in kaart gebracht tijdens evaluatiemomenten in clusterbijeenkomsten en via een enquête.

Zie ook:Download Rapport: Actief Randenbeheer Flevoland 2010