Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Actief Randenbeheer Flevoland 2009

Publicatienummer: n.v.t.
Datum: april 2010

Tussenrapportage over de resultaten uit de gewasinspecties

Bloemrijke akkerranden bieden een schuilplaats en voedingsbron aan nuttige insecten, zoals zweefvliegen, lieveheersbeestjes en gaasvliegen. Als deze vanuit de rand het gewas intrekken kunnen zij flinke hoeveelheden schadelijke insecten opeten, zoals luizen en trips. Wanneer er voldoende van deze natuurlijke vijanden aanwezig zijn, kunnen zij een plaag zodanig onderdrukken dat een bespuiting niet nodig is. De rand fungeert ook als buffer tussen het perceel en de sloot, waardoor er minder middelen en meststoffen in het water terecht komen. Daarnaast zijn de bloeiende randen erg mooi om te zien! De randen betekenen een voordeel voor het milieu en het landschap, maar mogelijk ook voor de portemonnee van de boer.

In het project Akkerranden Flevoland zijn begin 2009 op 26 akkerbouwbedrijven drie meter brede perceelranden ingezaaid met één- of meerjarige bloemenmeng- sels. Deze bedrijven liggen in één van de vijf clusters, rond de volgende locaties: Dronten, Biddinghuizen, Lelystad (Vogelweg en Zeeasterweg) en Schokland (Noordoost Polder).
Gedurende het vijfjarige project wordt bijgehouden wat de resultaten zijn van de aangelegde randen, met als doel:

  • Informatie verzamelen, waarmee deelnemers met FAB-adviseurs kunnen bepalen of het nodig is om tegen plaaginsecten te spuiten met een insecticide (direct in het veld)
  • Deelnemers inzicht geven in elkaars aanpak en resultaten, zodat ze van elkaar kunnen leren (individueel achter de computer, met adviseur of in groepsbijeenkomsten)
  • Inzicht geven in de effectiviteit van de plaagbestrijding, verandering van het middelengebruik en (vanaf 2010) de ontwikkeling in de biodiversiteit in de randen en openbare ruimte.

Het project Akkerranden Flevoland duurt van 2009-2013 en streeft naar het aanleggen van in totaal 160 kilometer aan bloemrijke akkerranden bij 80 agrarische ondernemers in Flevoland. Het project is een initiatief van Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Landschaps- beheer Flevoland en LTO-Noord. Het bouwt voort op een pilot-project dat tussen 2006 en 2008 werd uitgevoerd. Toen werd door 28 Flevolandse boeren al 60 kilometer akkerranden aangelegd. Uitvoerders van het project zijn CLM, Broos Water, Agrarische Unie, Communica-tiebureau De Lynx en CAH Dronten.

Rapport geschreven i.s.m. Agrarische Unie.

Zie ook:Download Rapport: Actief Randenbeheer Flevoland 2009