Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Film: Klimaat voor vernieuwing, wees de ander te groen af!

Publicatienummer: n.v.t.
Datum: december 2012
CLMfilm: Klimaat voor vernieuwing, wees de ander te groen af

Wat kunnen melkveehouders doen om de klimaatverandering tegen te gaan?
Reinier van den Berg en de zuivelketen geven antwoord!

De film is gemaakt in opdracht van Agentschap NL, Arvalis, LTO Noord Fondsen en Productschap Zuivel en duurt 11 min.

Uitvoering: Jaap de Boer.